Robert X. Cringley har i sina senaste veckospaningar pratat mycket om Internets kommande växtvärk till följd av den ökande mängden videomaterial. Bandbredden över själva stamnätet kommer inte att räcka till och kostnaderna för Internetleverantörerna ökar drastiskt om inte dagens distributionsmodell ändras.

I detta sammanhang har Cringley tagit upp Googles satsning på stora datacenter som en möjlig lösning. Google kan i princip erbjuda ett eget nät med lokal distribution och avlasta det centrala nätverket.

Någon form av P2P–lösning som låter användare dela på bandbreddsbördan är också möjlig. I sin senaste spaning tar Cringley upp möjligheten att Apple TV kan vara skapad just med detta i åtanke.

Apple TV är en liten dator med hårddisk som är påslagen dygnet runt. Tänk om man kommer att använda detta faktum till att förhandsladda videomaterial i bakgrunden, för att sedan dela ut detta till andra Apple TV. När man sålt ett antal hundratusen Apple TV har Apple i sådana fall tillgång till ett mäktigt distributionsnätverk med rejäl lagringskapacitet.

Det är en riktigt intressant möjlighet som passar in perfekt i Apples modell att skapa egna lösningar på problem som kräver samordnade resurser. En egen observation i sammanhanget är att Apple TV kräver bredbandsanslutning. Om den bara skulle vara ett passivt tillbehör till din dator och iTunes, så vore detta knappast nödvändigt.