Think Secret har fått uppgifter om hur arbetet med nästa version av Adobe CS fortskrider. Med en rejäl hjälp ifrån Apple siktar man på att få CS3 färdig innan årsskiftet. Den största förtjänsten med denna nya version för Apple och Macanvändare är att den som dubbelbinär klarar nya IntelMacar.

Både Photoshop och Illustrator kommer att få en hel del nya funktioner och gränssnittsförbättringar. Nya Photoshop tar hjälp av videokortets GPU för bättre prestanda. även Illustrator kommer att snabbas upp rejält i förhållande till de senaste versionerna.

Det här är goda nyheter för Apple som har avsaknaden av Intelklar Photoshop som ett av de största hindren inför introduktionen av nya PowerMac (Mac Pro) med Intelprocessor.

Ett upprop för att få Adobe att börja producera en Mac OS X version av FrameMaker har fått ny fart i och med övergången till Intelprocessorer.

Om du idag använder, eller har behov av detta excellenta dokumenhanterings- dokumentpubliceringsprogram, så kan du nu göra din röst hörd gentemot Adobe.

www.thinksecret.com