Stort grattis till Bill Gates som idag fyller 50 år. Man kan ha många åsikter om denne man och hans livsverk Microsoft, men en sak är helt säker, utan honom hade datorvärlden sett helt annorlunda ut.

En stor del av Steve Jobs och Apples drivkraft kan säkerligen förklaras med den rivalitet som uppkommit i tävlan med Bill Gates och Microsoft. Trots detta har dessa båda företag ofta samarbetat och lånat många idéer ifrån varandra.