För inte alltför länge sedan, före TikTok och stories på Instagram och Facebook, blev de som filmade stående video med mobilen ofta hånade. Men för den som är kreativ fungerar det stående formatet utmärkt när det är tänkt att konsumeras på en iPhone eller iPad. Apples nio minuter långa “The Stunt Double” har skapats av Damien Chazelle med en iPhone 11 Pro.

https://youtu.be/xqiPZBZgW9c

En skön liten film om det otacksamma i att som stuntman agera heroiskt men aldrig få vara hjälten i filmen, för dig att bli inspirerad av till egna vertikala videoalster. Hur filmen spelades in finns det såklart också en film om.

https://youtu.be/w41SUOzS09A

”Watch as classic genres are flipped on their side, from action movies to silent films, spy flicks to westerns, reframing and modernizing the movie magic we know and love.”