Som väntat visade Apple för första gången sedan väldigt länge upp vikande omsättning och försäljningsvolymer när kvartalsrapporten för Q2 2016 presenterades. Jämfört med samma period föregående år så tappar Apple i omsättning på samtliga marknader utom för Japan som är en mindre marknad.

Apple Q2 2016

De produktkategorier som ökar är tjänster med 20 procent och övriga produkter med 30 procent. iPhone har tappat 16 procent i försäljningsvolym, iPad 19 procent och Mac 12 procent.

Det Tim Cook väljer att hålla fram är att tjänstesidan går bra med mer än en miljard aktiva enheter. Dessutom tänker Apple öka takten i aktieåterköp, vilket borde vara förmånligt med företagets urstarka kassa och den lägre aktiekurs som rapporten säkert medför.

Omsättningen ligger fortfarande svindlande högt över 50 miljarder USD med en nettovinst på 10,5 miljarder USD. Det kommer att bli intressant att höra hur Apple förklarar nedgången i försäljning och vad den innebär för framtiden.

”We are very happy with the continued strong growth in revenue from Services, thanks to the incredible strength of the Apple ecosystem and our growing base of over one billion active devices.”

–Tim Cook, Apple CEO