I den sista repliken innan FBI och Apple möts i rätten 22 mars, ser Apple till att noggrant pulvrisera den tekniska argumentering som FBI och DOJ fört fram. Men det allra starkaste argumentet är ändå att den lag man åberopar för att tvinga Apple att göra ett operativsystem utan vanliga säkerhetsspärrar, inte alls är tillämplig.

Signing of the Constitution

Det är svårt att tänka sig annat än att Apple vinner när det staten i detta fall kräver går så på tvärs mot USA:s konstitution. Men det kanske krävs att frågan får gå vidare till högre instans innan den slutligen avgörs.

US Constitution

”Under the government’s view, the state could force an artist to paint a poster, a singer to perform a song, or an author to write a book, so long as its purpose was to achieve some permissible end, whether increasing military enrollment or promoting public health.”