Steve Wozniak är riktigt bra på att förmedla kärnan i det han tror på och har levt efter. Här berättar han om hur han kom in på datorteknik tidigt i livet och om hur han och Steve Jobs startade Apple, vilket inte var i ett garage.

Steve Wozniak

”We never once discussed a product in the garage, never conceived of a product, never talked about features of a product in the garage. We did them a lot of other places, but people thought we had a garage with people sitting around in it.”