Apple Pay glass and register decals

Apple Pay har snabbt blivit den mest använda mobila betalningstjänsten i världen. För att tydligare signalera att Apple Pay är tillgängligt så har Apple tagit fram en uppsättning dekaler för Apple Pay som butiker kan använda sig av vid betalningsterminaler, kassa och entré.

Apple Pay glass and register decals apple-pay-store-front apple-pay-counter

Undrar just när någon tar klivet och erbjuder Apple Pay i Sverige.