Du har väl förberett dig väl för kvällen.
Värmt upp din Apple TV.
Ordnat något att äta.
Nu åker vi.