Thumb Zone templates

Med större skärmar till iPhone att ta hänsyn till, gäller det att designa appar och webbplatser tumvänligt. Scott Hurff går igenom designprinciper och metoder för att inte plåga våra stackars precisionspekande tummar mer än nödvändigt med iPhone 6 och iPhone 6 Plus. Om musarm var ett gissel för ett decennium sedan så är definitivt mobiltumme en plågsam realitet idag.

”What does it mean to design for thumbs? It means building interfaces that are the most comfortable to use within our thumb’s natural, sweeping arc.”