Apple Prineville Oregon datacenter

Apple har följt i Facebooks fotspår när det gäller lokalisering av två datacenter i Prineville, Oregon. För att säkra förnyelsebar energi till dessa datacenter så har Apple köpt ett vattenkraftverk i närheten som kan leverera 3–5 megawatt. Apples datacenter är designade för att sluka upp till 31 megawatt så tillskottet av vattenkraft täcker bara en liten del av energibehovet.

Facebook Luleå 2

Det är märkligt att Apple ännu inte byggt något eget datacenter utanför USA. Jag hoppas att Apple följer i Facebooks fotspår även i Europa och etablerar sig här i Luleå inom kort. Facebook har nyligen dragit igång konstruktionen av sitt andra datacenter i Luleå (Luleå 2) och förnyelsebar energi i form av vattenkraft finns i riklig mängd från kraftverken i Luleälven.

”Apple has taken over a small hydroelectric project at a Central Oregon site near the company’s new data center in Prineville.”