Gandalf grå – Macanvändare

Det är egentligen ganska självklart att Gandalf, den visaste och godaste av trollkarlar även visar sig vara Macanvändare.

Likheterna mellan Gandalf och Steve Jobs är för övrigt slående:

”Han kunde vara snar till vrede och påpeka dårskap hos andra. Men han kunde också vara glad och generös, även gentemot små och till synes obetydliga figurer. Gandalf dolde alltid sin makt och det var bara de som kände honom bäst som kunde se elden inom honom. Inte ens de visaste visste säkert vad som var hans innersta tankar.”