Mike har kollat upp nyheterna i nya iOS 7.1 och visar upp det mesta grundligt och metodiskt. Fler inställningsmöjligheter för bättre tillgänglighet, snabbare animationer samt höjd prestanda för iPhone 4 och äldre iPad är några av nyheterna.

iOS 7.1