Steve Jobs

Doug Menuez startade 1986 en fotodokumentation av några av Silicon Valleys mest ryktbara företag som skulle pågå i 15 år. Det var under denna tid som några av de mest revolutionerande framstegen gjordes som lagt grunden till den teknik vi har idag. Steve Jobs stoppade publiceringen av arbetet som först nu kommit ut i ljuset för att visas.

Intel fab workers

”For Menuez, so much of the current tech scene is preoccupied with profit, whereas the digital world he documented, at least at the beginning, was less interested in making tons of money and more interested in fundamentally changing the world.”