iCloud bilddelning

De nya villkoren för hantering av bildströmmar med iCloud är rejält generösa. Du får ladda upp 1000 bilder per timme, 10000 bilder per dag eller 25000 bilder per månad. Du får dela 1000 bilder per timme eller 10000 bilder per dag. Som tidigare gäller att bilder som laddas upp till din bildström hos iCloud lagras i 30 dagar för att ge dina olika enheter en möjlighet att ladda ned dem.

”Det finns inga begränsningar för antalet bilder som kan överföras till Min bildström över längre tidsperioder (till exempel flera månader eller år). Bilder som lagts upp på Min Bildström eller delade bildströmmar räknas inte av mot lagringsutrymmet i iCloud.”