Apple’s Commitment to Customer Privacy

Apples svar på kritiken kring myndigheters avlyssning av kommunikation genom PRISM är tydlig med att skyddet för personlig information är högt prioriterat. De förfrågningar från myndigheter som kommer till Apple behandlas individuellt och när skäl för utlämnande är svaga eller saknas så vägrar Apple att lämna ut information. Edward Snowden som riskerade allt genom att avslöja det amerikanska spioneriet på egna och andras medborgare är värd all respekt för sitt civilkurage.

PRISM logo

Ett sätt som Apple använder för att säkra personlig integritet är genom att inte spara information bara för att det är möjligt och genom att kryptera information som skickas med iMessage och FaceTime.

”Apple has always placed a priority on protecting our customers’ personal data, and we don’t collect or maintain a mountain of personal details about our customers in the first place. There are certain categories of information which we do not provide to law enforcement or any other group because we choose not to retain it.”