Apple har fått varumärket Lightning godkänt av OHIM – kontoret för harmonisering i den inre marknaden (EU:s myndighet för registrering av varumärkesskydd och mönstersskydd). Apple har förvärvat varumärket från Harley–Davidson som använt det för motorcyklar (Buell) och delar till motorcyklar. HD verkar dessutom få viss fortsatt rätt att använda varumärket framöver.