Etikett: eu

Apple välkomnar Beats till familjen

Apples uppköp av Beats har nu godkänts både av EU och USA. Apple välkomnar idag Beats till familjen på sin webbplats och tar samtidigt över all direktförsäljning från Beats webbplats.

Apple har tagit över varumärket Lightning från Harley–Davidson

Apple har fått varumärket Lightning godkänt av OHIM – kontoret för harmonisering i den inre marknaden (EU:s myndighet för registrering av varumärkesskydd och mönstersskydd). Apple har förvärvat varumärket från…