Genom att jämföra 3D-kartvisning från Nokia som licensierat tekniken från svenska C3 Technologies (innan Apple köpte C3 Technologies) med samma vy från iOS 6, framgår det klart att det är samma bilder som ligger till grund för båda varianterna. Apple har dock i sin kartvisning valt att ta bort alla bilar på vägar. Med C3 Technologies data i grunden kan Oslo bli en av de städer som direkt får 3D-visning. Sedan tidigare står det klart att Apple jobbar hårt med att flygfotografera fler städer till 3D Maps.

”Apple is working with data that is a couple of years old. This can be seen by the billboard being for the original iPad, a product sold and marketing throughout 2010, and only a little bit into 2011.”