Asymco har tagit en titt på likheterna mellan Apple och IKEA som två företag som inriktar sig mer på att lösa problem åt sina kunder än vad företag i allmänhet gör. Produktsortiment och kundsyn fokuserar inte på olika kategorier efter ekonomisk styrka utan på en helhetssyn kring det kunden vill ha fixat.

IKEA och senare Apple har dessutom båda satsat på en väl utbyggd närvaro med egna butiker som bas för att möta sina kunder. Klart tänkvärt och som vanligt backas resonemanget upp med rejäla fakta i diagramform.

”Both operations are positioned around a job-to-be-done that has a high priority in people’s life.”