Det var ett tag sedan nu som Apple tog täten som världens högst värderade och mest lönsamma företag. Skala bort allt utom iPhone och Apple skulle troligen fortfarande vara världens mest lönsamma företag. En inte helt realistisk tanke med tanke på allt som Apple har riggat med egna butiker och synergier mellan produktgrupper som sammantaget gör iPhone så het. Men ändå ett helt fantastiskt perspektiv.

”Apple’s iPhone business alone is likely more profitable than any other company in the world.”