Apple har skickat ut information om att utvecklare nu kan signera appar med Developer ID så att de är förberedda för Gatekeeper som är en garant för säker hantering av appar med OS X Mountain Lion. Med Developer ID kan Apple även stänga ned appar som har fuffens för sig.

”Signing your applications, plug-ins, and installer packages with a Developer ID certificate lets Gatekeeper verify that they are not known malware and have not been tampered with.”