Tittar man på siffror för butiksförsäljning i USA så utmärker sig Apple Store med extremt hög omsättning och tillväxt. Ett vanligt jämförelsemått är försäljning i förhållande till butiksyta. Apple snittar över 6000 USD per kvadratfot vilket är 7 gånger över medianen för de 20 ledande butikskedjorna och 17 gånger bättre än snittet för shoppingcenter.