Apple har investerat en hel del för att kunna göra egna appar med kartor som inte baseras på Google Maps. Bland annat har svenska C3 Technologies plockats upp av Apple. Ett första steg bort från Google Maps är nya iPhoto där Apple använder fria kartor från OpenStreetMap. Stamen Design har gjort fantastiskt sköna skins för kartdata från OpenStreetMap, Google Maps och andra  GIS–program.

Hoppas att Apple tar efter detta och använder dessa sköna skins eller gör egna varianter när kartdata från Google Maps bit för bit troligen fasas ut.

”The best part is that they’re freely available to use under Creative Commons license—so anybody can use them and incorporate them into their website. Incredible.”