Apple är extremt duktiga på det som är varje företags viktigaste funktion, att skapa och behålla kunderMolntjänster är idag det som gäller i kampen om att locka och behålla användare till sina plattformar. Därför är iCloud så oumbärlig för Apples framgång. Lagring är en del av det som definierar en molntjänst, men det är även synkronisering, delning och strömning.

I USA finns minst en Appleprodukt i mer än hälften av alla hushåll och de som redan skaffat sig en iPhone kan lätt se vilken fördel det är att välja Apple även för en annan kategori av produkter. Den som kan visa upp mest synergieffekter med sin molntjänst som sammanhållande kitt vinner i längden kampen om kunderna.

”The purpose of business is to create and keep a customer.”
– Peter F. Drucker