Det har gjorts många jämförelser av Apple med alla möjliga ekonomiska storheter sedan den senaste kvartalsrapporten som slog alla rekord. Efter gårdagens rekordnotering för Appleaktien (493,17 USD) ligger marknadsvärderingen för Apple på nära 460 miljarder USD. Apples marknadsvärdering på 460 miljarder USD är mer än hela Sveriges bruttonationalprodukt på 458 miljarder USD. Kanske inte en helt relevant jämförelse men mäktigt märkligt ändå.