Apple har släppt uppgifter om löner, bonus och aktiekompensation för 2011 inför sin aktiestämma 23 februari 2012. Som vanligt fick Steve Jobs 1 USD i årslön. Tim Cook hade en årslön på 900000 USD som när han blev utnämnd till CEO höjdes till 1,4 miljoner USD. Men lön är den minsta delen av den ersättning som Apples högsta chefer får.

Den största kompensationen är genom aktieoptioner som ska se till att Apple får en långsiktigt bra utveckling med erfarna och ansvarsfulla ledare som stannar kvar länge.

”While Mr. Jobs served as CEO, the Company believed that his level of stock ownership significantly aligned his interests with shareholders’ interests; therefore, his total compensation consisted of a salary of $1 per year.”