Jag fick en glad överraskning när jag kollade statistiken för den video om Steve Jobs presentation av iPhone som jag satt samman. Gizmodo använde sig av denna video för att illustrera en intressant artikel av Mat Honan om Apples patentstrider vilket gav ett rejält lyft vad gäller antal visningar. Artikeln handlar om risken med att bli alltför framgångsrik vad gäller patentstrider istället för att fokusera på innovation och utveckling.

Det är helt klart att patentsystemet i USA inte fungerar som det ska när det tillåter mjukvarupatent, eller snarare patent på metoder för processer och system, istället för att hålla sig till riktiga tekniska lösningar för att lösa problem eller uppnå funktioner.

Att även Apple nu använder sig av den här sortens patent är tråkigt men något som alla större aktörer måste göra för att gardera sig mot patenttroll. Risken finns tyvärr att framgångar i patentstrider tar fokus från framgångar vad gäller äkta innovation. Apple ligger på många sätt så långt före sina konkurrenter vad gäller tekniken bakom iOS att patentbråk inte ger någon direkt vinst.

Det finns en strategisk vinst med att ge sig på HTC och Motorola som företrädare för Google och Android, men frågan är även när det kan vara strategiskt rätt att dra sig tillbaka, för att inte riskera att framstå som rättshaverister eller patenttroll själva. Patentstrider är en utdragen process som normalt sett inte slutar med total reträtt för endera parten, utan med att man gör upp och licensierar eller korslicensierar teknik sinsemellan. Apples styrka är att konkurrera med utveckling och innovation och det är också på det sättet Apple bör framhålla sig själva.

Striden med Samsung är en annan sak. Här handlar det inte om grundläggande teknik för iOS eller Android, utan om att Samsung på alla upptänkliga sätt kopierar så mycket som möjligt av Apples produkter, kringutrustning och försäljningsmetoder. Att ett så stort och kraftfullt företag som Samsung, så uppenbart kopierar så mycket från en marknadsledare som Apple är rent märkligt. Inte minst med tanke på att Samsung som komponentleverantör sedan länge är en viktig partner vad gäller Apples tillverkning. Här är det mer än ont blod gentemot Google och dess svek som står på spel när Samsung renommésnyltar på Apples kärnvärden.

Apple har åtminstone på några marknader lyckats med att störa den viktiga julhandeln för några av sina konkurrenter, men frågan är när det är dags för Apple att byta taktik och inte låta patentstrider med mjukvarupatent ta alltför mycket uppmärksamhet från det som räknas i längden. Att erbjuda produkter och system som löser kunders problem och uppfyller våra förväntningar på Apple som ett innovativt företag. Jag hoppas att vi framöver blir mer förskonade från tråkiga nyheter kring tråkiga patentstrider.

”If Apple was only competing on iron-clad patents—if it was just forcing its competitors to think way out side of the box, that would be great for innovation. But it’s not. Apple is playing the same stupid games everyone does in the patent wars today.”