KAIST Institute of Information Technology Convergence har tagit fram ett mer boklikt sätt att bläddra i e–böcker. Prototypen använder sig av ickedokumenterade privata API:er från Apple så den går i dagsläget inte att använda skarpt. Utvecklingen av olika gränssnitt för e-böcker fortsätter.

”The use of private APIs would prevent the app from being approved for the App Store, but the video shows a number of novel ways to navigate eBooks besides the simple “page flip” motion found on Apple’s iBooks app.”