Apple har klättrat från plats sjutton till nummer åtta på listan över världens mest värdefulla varumärken. Apple ökade värdet för sitt varumärke med rekordstarka 58 procent enligt Interbrand’s Best Global Brands 2011. Apples varumärke värderas till 33,49 miljarder USD och ligger nu snäppet över Disney och HP. Som vanligt toppar Coca–Cola med en värdering på 71,86 miljarder USD.

”Apple first cracked the top 20 global brands in the same survey in 2009, when its brand value was estimated at $15.4 billion. The company has steadily seen its brand name value rise over the last decade, as its products have continued to grow in popularity.”