Walter Isaacson som författat biografin över Steve Jobs har planer på att expandera succéboken. Ett tillägg kommer att handla om tiden efter Steve Jobs död och den reaktion som detta gav världen runt. Isaacson funderar också på att ge mer information kring omständigheterna med hur boken arbetades fram tillsammans med Jobs.

”Isaacson also talked a little bit about Jobs’ input on the book — he specifically asked to help design the cover, and Isaacson was happy to oblige. And Isaacson says that during all of his research and their talks, the one thing Jobs really wanted him never to speak about was philanthropy; Jobs obviously wanted that part of his life to remain out of the public eye.”