Den första mikroprocessorn, Intel 4004, fyller 40 år idag. Fyrabitarsprocessorn klockad till den svindlande hastigheten 740 kHz var avsedd för en miniräknare, men designad så att den gick att programmera för andra uppgifter. Mikrodatorrevolutionen tog riktig fart först med åttabitarsprocessorn Intel 8080 några år senare.

”Most of the real breakthroughs came from the eight-bit Intel 8080, which found its way into the original, 1975 MITS Altair 8800 and was powerful enough for companies like Microsoft to start working on general operating systems.”