Apple har lagt upp en 80 minuter lång välproducerad video från sin företagshyllning till Steve Jobs. A celebration of Steve’s life är mycket rörande och Tim Cooks inledningstal sätter tonen för fortsättningen. Försök inte tänka vad Steve skulle göra utan gör det som är rätt.