Det starka köptrycket efter Appleprodukter i Kina har på typiskt kinesiskt manér gett upphov till såväl falska produkter som falska Applebutiker. Sedan butikerna blivit avslöjade har ett par av dessa tvingats stänga igen och fler kommer säkert att följa. NMATV har som vanligt dramatiserat det hela på ett skönt sätt.