Snart kan alla tillstånd vara på plats för etablering av en enorm serverpark för Facebook i Luleå. Luleå kommun har redan gett bygglov till den första av tre projekterade serverhallar och länsstyrelsen förväntas ge klartecken i slutet av maj. Elförbrukningen för anläggningen blir enorm och endast reservkraften är dimensionerad med 30 dieselaggregat som vardera producerar åtta megawatt.

”Mellan teknikbyn Aurorum och Gammelstadsvikens naturskyddsområde ska det byggas tre serverhallar och två transformatorstationer. Var och en av hallarna har en yta av 300 gånger 100 meter.”