Med hjälp av kameran på fronten av iPad 2 går det att hålla reda på var skärmytan befinner sig i förhållande till huvudet på den som håller i enheten. På detta sätt går det att skapa en relativ 3D–effekt vilket en forskargrupp visat upp med demografik.