Michael Gartenberg har skrivit ihop en bra redogörelse kring varför Post-PC inte betyder att vi överger dagens PC.  Post-PC är nästa steg som bygger vidare på det paradigm som PC etablerat. Det finns massor med saker som kräver en PC där Post-PC inte är rätt verktyg och så kommer det även fortsättningsvis att vara. Fast under inverkan av Post-PC kommer självklart dagens PC att förändras en hel del, vilket absolut inte är något nytt om man ser bakåt i datorhistorien.

”As we transition into a post-PC world, the ability of devices to balance new technology and features against complexity for a given set of functions will help drive purchases. The key will be for users to figure out just what device best matches the appropriate skill set or need. Need to decode the human genome? There’s no app for that just yet. On the other hand, many tasks once suitable only for the PC are now very doable on other post-PC devices.”