Det är förvånansvärt mycket av det som introducerades med den allra första modellen av Macintosh och dess systemprogramvara som hängt med i stort oförändrat tills idag. På ett sätt har den första Macen i sin minimalism väldigt många likheter med iPad.