Försäljningen av Apples iPhone begränsas idag främst av två faktorer. För det första sker tillverkningen av iPhone endast vid ett fåtal fabriker och allt man kan pressa fram blir sålt direkt. Efterfrågan överstiger alltså tillgången. Den andra begränsningen är det smala modellutbudet som inte ger plats för någon riktig lågprismodell för att konkurrera på marknader där kontantkort dominerar och billiga Androidmobiler därmed fått härja fritt.

För att möta konkurrensen från Android vad gäller marknadsandelar och samtidigt kunna möta efterfrågan på iPhone, har Apple gjort diskreta trevare till några utvalda i mobiltillverkare om licenstillverkning av en lågprismodell av iPhone med utgångspunkt från en framtagen referensmodell.

Det finns visst spelrum vad gäller hårdvara och erbjudna finesser, men i grunden måste en enkel iPhone nå minst den standard som iPhone 3 erbjuder, vilket ungefär motsvarar en Androidmobil i prisklassen 1000 till 1500 kronor. En intressant faktor är att flera välkända hårdvaruplattformar kommer att stödjas för dessa modeller för att ge spelrum för konkurrens och slippa flaskhalsar vad gäller komponentförsörjning.

För att ändå ha grepp om den lukrativa licensieringen av fodral och andra tillbehör kommer alla iPhone basic att ha samma yttermått och placering av knappar, kameror och annat som iPhone 4. Materialval och finish för ytterhöljet är dock mer eller mindre fritt valt för att ge licenstillverkarna en möjlighet att hålla nere kostnaden, med förbehållet att en licenstillverkad iPhone inte får vara svart eller vit, dessa färger reserveras till originalet från Apple.

Källan till detta rykte talar om en möjlig introduktion av iPhone basic lagom till uppdateringen av iPod inför skolstarten. Som brukligt vad gäller Apple beräknas licenskostnaden bli 30 procent av försäljningspriset.