Efter att till ingen nytta ha försökt gnälla sig till stöd från Apple för Flash, har äntligen Adobe istället sett möjligheten att leverera lösningar för den som vill servera video både med Flash och genom iOS. Flash Media Server och Flash Media Live Encoder kan nu leverera video med HTTP Live Streaming genom HTML5 till enheter som inte har tillägg för Flash. Marknaden för video till iOS är helt enkelt alltför stor för att ignoreras för den som vill leverera verktyg för mediaproduktion.

”In other words, instead of trying in vain to persuade Apple to build Flash into iOS, or losing potential Flash Media Server customers to some other iOS-compatible solution, Adobe seems to be implicitly acknowledging that content publishers need Flash-free video streaming.”