Orsaken till att vita iPhone 4 försenats har ofta skyllts på problem med ljusläckage från blixten till kameran. Det verkar snarare som att dessa problem beror på att piratsålda vita höljen för att modifiera iPhone 4 har varit dåliga kopior istället för originaldelar från Apple.

”The blown out and otherwise flawed photos allegedly caused by the white design itself are now thought to have been caused by cheaply made clone parts.”