Steve Jobs spöklika och övergivna gamla herrgård i Woodside har efter en lång juridisk strid börjat rivas. Jobs har sedan länge velat riva det förfallna huset för att bygga ett nytt, modernt hem till sig och familjen på ägorna. Nybygget och flyttplanerna är säkert ytterligare en anledning till att Steve Jobs valt att trappa ned sitt engagemang i Apple av hälsoskäl.

”The wrecking ball paid a visit Monday to Steve Jobs’ Woodside mansion, capping a protracted legal battle over the fate of the historic home.”