I samband med att The Daily introducerades i USA så har Apple uppdaterat sina villkor och möjligheter att hantera prenumerationer i App Store. Apple vill från och med nu att de appar som hanterar någon form av prenumerationer eller tilläggsköp ska kunna göra det direkt i appen där Apple hanterar transaktionen.

Det känns fullt förståeligt att Apple vill ha ett för användaren enkelt och begripligt system för prenumerationer, utan kringelkrokar ut mot externa lösningar. Självklart vill man även se till att tjäna en slant för hanteringen. Motståndet mot denna lösning från de som vill sälja prenumerationer handlar till stor del om att avgiften till Apple ligger på 30 procent av försäljningspriset, samma nivå som gäller för appar.

The Daily som alltså blir först ut med Apples nya prenumerationsmodell verkar tyvärr liksom många andra tidningslösningar vara en ganska tillkrånglad produkt rent handhavandemässigt. Det mest intressanta med The Daily är annars satsningen på egenproducerat innehåll, det låga priset och prenumerationsmöjligheten.

”Money aside, this decision by Apple has the potential to be quite consumer friendly. In-app purchases are easy and familiar. Entering your Apple password before making a purchase has become second nature to iPhone, iPad, and iTunes users. Having to go to a Website to enter in your credit card or log in using a different user ID takes longer and is less convenient. Presumably content vendors would sell more stuff if they were able to standardize on Apple’s in-app system—the question is, would it be enough to make up for the cut Apple takes?”