I det mobilomogna landet USA har iPhone ända från start endast erbjudits tillsammans med en exklusiv mobiloperatör, AT&T. Men 11 januari ser det ut som att monopolet vad gäller iPhone i Apples hemland är över. Allt pekar på att det event som mobiloperatören Verizon bjudit in till i New York är avsett att presentera iPhone 4 i en ny version för CDMA, som är den mobilnätsteknik som Verizon har i sitt mobilnät.

Mycket tyder på att det kan vara en modell av iPhone 4 som hanterar både 3G och CDMA, om inte så lär det vara lägligt att nästa helt nya generation iPhone får möjlighet att verka i båda dessa mobilnätverk.

Att det är Verizon som kallar in till pressträffen och inte Apple är helt i linje med hur adderandet av ytterligare mobiloperatörer till iPhonefamiljen gått till i andra länder. Däremot ryktas det att Steve Jobs kommer att vara närvarande för att ge lite extra strålglans åt eventet.

”Other US carriers may be hit harder, including T-Mobile and Sprint, neither of which are expected to gain access to iPhone sales, even though the new CDMA iPhone should work on Sprint’s network, and the existing iPhone 4 can work on T-Mobile’s, albeit limited to the much slower, 2G GSM/EDGE service.”