Patentfloden från Apple ger upphov till en massa mer eller mindre genomtänkta spekulationer. Jonathon Mann som tidigare bland annat gjort en låt om Antennagate, har använt rapporteringen från Patently Apple som grund för ett musikstycke om Apples talrika patent. För egen del tror jag att Apple gödslar med patent som en reaktion mot alla löjliga patenttvister företaget ständigt hamnar i från utpräglade patentsamlarföretag.