Med iAd Producer går det att ta fram egenutvecklad reklam för iAd. Medlemskap för iOS Developer Program är allt som krävs för att ladda hem iAd Producer och börja producera interaktiv reklam till iOS. Fram tills nu har all annonsproduktion legat i händerna på Apple vilket varit en starkt begränsande faktor för att annonsnätverket iAd ska slå igenom rejält.

”iAd Producer makes it easy for you to design and assemble high-impact, interactive content for iAd. iAd Producer automatically manages the HTML5, CSS3 and JavaScript behind your iAd to make creating beautiful, motion-rich iAd content as easy as point and click.”