Med en förenklad genomgång av diverse kommunikationsplattors evolution, vill Motorola få lite buzz kring den pekplatta man premiärvisar vid CES 2011. Anspelningar görs som tydligt visar att den nya pekplattan kommer att baseras på Android Honeycomb.

I teaservideon dissas iPad med att bara vara en stor iPhone, vilket inte alls stämmer. En iPhone och en iPad har distinkt skilda användningsområden som visserligen överlappar varandra till stor del.

Jag håller bland annat fullständigt med Mark Zuckerberg när han hävdar att det inte behövs någon särskild app för Facebook till iPad. Med en iPad fungerar bra och modernt designad webb alldeles utmärkt utan särskild anpassning som krävs för en pyttig skärm. Safari är den absolut viktigaste appen för iPad.