Det går hett till i den mobila världen som visat sig vara en strålande guldgruva för advokater. Nokia utmärker sig som den som har flest stämningar i svang.

Trenden för tillväxt respektive tillbakagång vad gäller marknadsandelar och vinstandelar för mobiltillverkarna kan förklara en hel del av patentintrångskampen.