Kluriga beräkningar från några som beställt iPad vid olika tillfällen 12 mars, tyder på att mellan 40000 och 50000 enheter förbeställts under de två första timmarna som iPad gick att beställa.

Apple har även uppdaterat sin webbplats med lite mer information om iPad som även innebär vissa förändringar av funktioner. Bland annat har den knapp som tidigare var avsedd för att dämpa ljudet nu gjorts om till att istället låsa visning på skärmen i antingen upprättstående eller liggande läge. Säkert en mycket praktisk funktion när en iPad ska skickas runt mellan olika personer för att visa något eller när den används i mer eller mindre plant läge.

Apple har även ruskat om menyraden för webbplatsen där man separerat iPod från iTunes och gjort en ny avdelning för iPad. Downloads har lagts längre ner i hierarkin och syns inte längre i menyraden.

butikssidan har Apple TV plockats bort från sin tidigare framstående plats där istället iPad tagit plats.