Ikonmästaren och illustratören David Brasgalla har lagt upp några av sina tankar om iPad. Många har svårt att se förbi de gamla konventioner och verktyg vi använder för att få ut något ur dagens datorer. Ser man förbi dessa skygglappar framstår den bakomliggande funktionaliteten hos iPad som ett steg i rätt riktning, mot något nytt. Klart läsvärt.

”It seems to me that a lot of people are completely missing the underlying concept in order to focus on tech spec details – and that the reason that they are doing so is because the way they are thinking about computers is anchored in the past. Most of our current conceptions about computing were formed alongside the early generations of home computers, and the way that those devices solved problems.”